خنک سازی مرکزداده با گاز مایع

خنک‌سازی مرکزداده با گاز مایع

/azar1400-03

اپراتور مخابراتی کره‌ای می‌خواهد یک مرکزداده غیرعادی بسازد که با گاز مایع خنک می‌شود. اپراتور غول کره‌ای KT در حال برنامه‌ریزی برای ساخت یک مرکزداده در کنار کارخانه گاز طبیعی مایع (LNG) است تا بتواند از این طریق، مرکزداده را خنک کند. به همین منظور هم با شرکت کره‌ای گاز KOGAS که بزرگ‌ترین واردکننده گاز طبیعی مایع در جهان است؛ قرارداری امضا کرده است.