دردسر کروم برای 2 5 میلیارد کاربر کروم

دردسر کروم برای ۲.۵ میلیارد کاربر کروم

/news-bahman-04

نقطه ضعف کروم این امکان را برای مهاجمان فراهم کرد که داده‌های حساسی مثل اطلاعات کاربری و کیف‌پول دیجیتالی را به سرقت ببرند.