قطعی برق مراکز داده به دلیل گرمای هوا

قطعی مراکزداده اروپا به خاطر گرمای شدید

/news-mordad-1401-6

 فقط طی دو هفته گذشته دو مرکزداده گوگل و اوراکل به دلیل گرمای زیاد و از کار افتادن سیستم سرمایشی آن‌ها، با قطعی و اختلال روبرو شدند. در ۳۴ نقطه اروپا، دمای هوا از ۳۸.۷ درجه سانتی‌گراد فراتر رفته و حتی در برخی شهرهای انگلیس و دیگر کشورهای اروپا دما به ۴۰.۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.