مرکزداده نوکیا به سیستم گرمایشی شهری وصل می شود

مرکزداده نوکیا به سیستم گرمایشی شهری وصل می‌شود

/azar1400-04

در کشورهای پیشرفته، مراکزداده فقط یک کارخانه مصرف‌کننده انرژی نیستند و سعی می‌شود با ایده‌ها و ابتکاراتی، مراکزداده به چرخه تولید انرژی بازگردند. انرژی گرمایی حاصل از تجهیزات و سرورها و رک‌ها در مراکزداده، اگر به درستی هدایت شود؛ می‌تواند یک منبع بزرگ تولید انرژی باشد یا برای گرمایش خانه‌ها و شهرها استفاده شود.