کیفیت پایین اینترنت ثابت

خیز وزارت ارتباطات برای ۲۰ میلیون پورت اینترنت پرسرعت

/news-aban-1400-5

اینترنت ثابت در ایران وضعیت مطلوبی ندارد و تا کنون چندین دولت خواستند آن را توسعه دهند ولی ناکام بودند. یکی از وعده‌های اساسی و پرتکرار وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نیز توسعه اینترنت ثابت و رساندن اینترنت چند گیگابیت به هر خانه است.