FlexiDAO

سرمایه‌گذاری مایکروسافت و گوگل روی بلاک‌چین

/news-mordad-1401-1

مایکروسافت و گوگل روی پلتفرم نرم‌افزاری FlexiDAO که از فناوری بلاک‌چین  استفاده می‌کند؛ سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بهتر بتوانند مصرف انرژی را  مدیریت و رهگیری کرده و در زیرساخت‌های ابری بزرگ، مصرف کربن را کاهش دهند.