شرکت کهکشان رایانه الوند


دفتر تهران:

   تلفن: 5-22898834-021

   021-91004774  


  نمابر: 91004774-021


آدرس دفتر تهران: خیابان ولی عصر خیابان فتحی شقاقی پلاک 5 ط 5


دفتر اراک:

   تلفن: 91004774 -086


  نمابر: 32241033-086


  آدرس دفتر اراک: اراک، خیابان دكتر شريعتی، حد‏‏‎‌فاصل میدان فرمانداری و میدان راه آهن، نبش کوچه نجیمی، پلاک 83، مجتمع کهکشان 5


   ایمیل پشتیبانی: kranetco@gmail.com


 www.kahkeshanco.com