شرکت نوین رایانه همدان


   تلفن: 38343022-081 


   پست الکترونیک: info@nrh.ir 


 www.nrh.ir


  آدرس:‌ همدان، خیابان بوعلی، کوچه شریف، ساختمان نوین