فرم نظر سنجی "وبینار آموزشی بایدها و نبایدهای استاندارد TIA-942" (شرکت نوین رایانه همدان و جوان سیستم اهواز) با همکاری شرکت تیام شبکه


ضمن سپاس از همراهی شما در این وبینار

مهلت شرکت در نظرسنجی به پایان رسیده است.