فرم نظر سنجی دوره "اصول و فنون مذاکره"(شرکت تیام شبکه تهران با همکاری شرکت جوان سیستم اهواز)

فرم نظرسنجی وبینار آموزشی اصول و فنون مذاکره 

زمان شرکت در این نظرسنجی به پایان رسیده است.