اروپا با مشکل کمبود انرژی روبرو است

استقبال کم اروپا از مراکزداده به دلیل کمبود انرژی و آب

/news-azar-1401-3

پاییز و زمستان امسال، اروپا با مشکل کمبود انرژی روبرو است و فشارهای زیادی روی کارخانه‌ها و صنایع پرمصرف انرژی وارد آمده است. دیتاسنترها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. علیرغم اینکه اتحادیه اروپا و شهروندان این کشورها به ترافیک، ذخیره‌سازی و محاسبات بیشتر نیاز دارند و عمده فعالیت‌های آن‌ها در فضاهای ابری است ولی کشورهای اروپا سیاست مدیریت و کنترل دیتاسنترها و جلوگیری از افزایش و رشد سریع آن‌ها یا مصرف بالای انرژی توسط آن‌ها را پیاده‌سازی می‌کنند.