استاندارد های منتشر شده

ترجمه و انتشار کتاب "استاندارد زیرساخت مراکزداده TIA-942 (Data Center)"

/standard-tia-942-published

امروزه شبکه‌های کامپیوتری زیرساخت‌های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع و دسترسی به اطلاعات حياتی و بسيار ارزشمند در سازمان فراهم می‌آورند و اگر این زیرساخت‌ها به درستی طراحی نشوند، استفاده از شبکه، دسترسی و امنيت اطلاعات مشکلات بسیاری به همراه خواهند داشت. از این رو، در طراحي و راه‌اندازي زيرساخت شبکه‌هاي کامپيوتري و مراکز داده پیروی از یک استاندارد جامع ضروری به نظر می­رسد.