روشن است که اولين گام براي ايجاد مراکز داده، فراهم ساختن شرايط فيزيکي آن است. مرکز داده، فضايي است که در آن تجهيزات مرکزي شبکة رايانه‌اي قرار داده مي‌شوند. نه تنها اجزاي تشکيل‌دهندة يک مرکز داده داراي اهميت هستند، بلکه معماری، نحوة چيدمان و زيرساخت­ها و تجهيزات سرويس­دهنده به اين فضا برای تامين شرايط بهينه محيطي مورد نياز در مراکز داده نيز از اهميت بالايي برخوردارند. از این رو، محيط مرکز داده نيز بايد بر پاية الگوهاي استاندارد طراحي شوند که بدين منظور استاندارد TIA-942 مورد استفاده قرار مي‌گيرد.


با توجه به نياز بازار نسبت به استفاده از استاندارد جامعي براي طراحي و اجرای يك مركز داده يا اتاق كامپيوتر و فقدان منبع فارسي کاملي در اين زمينه، شرکت تیام شبکه در سال 1390 بر آن شد تا کتاب "استاندارد زیرساخت مراکزداده TIA-942 (Data Center)" را ترجمه و تقدیم مخاطبان نماید تا با آموزش و اجراي استاندارد باعث ارتقای دانش تخصصی راهبران و کاربران مراکز داده و جلوگيری از به هدررفتن منابع مالي سازمان‌ها شود. اين استاندارد توسط کارگروه TR 42.2 زیرمجموعه انجمن صنعت مخابرات (TIA)، كميتة فني مهندسيTR-42  همان انجمن و موسسة استانداردهاي ملي آمريكا (ANSI) تصويب شده است.


اين استاندارد براي طراحاني در نظر گرفته شده است كه نياز به درك وسيعي از طراحي مركز داده از قبیل طراحي تسهیلات،‌ سيستم كابل‌كشي و طراحي شبكه دارند. این استاندارد طراحی مرکزداده را به این سمت سوق می‌دهد که از همان مراحل اوليه احداث ساختمان، ملاحظات معماری به موازات انجام شود. پياده‌سازي يک طرح مناسب مرکز داده در زمان احداث ساختمان و نوسازي، به‌طور قابل ملاحظه‌اي كم هزينه‌تر و با اشكالات كمتر از زماني است كه ساختمان و تسهیلات آن در حال بهره‌برداري باشند.


کتاب "استاندارد زیرسخت مراکز داده TIA-942" به صورت خاص، یک توپولوژی زیرساخت برای برقراری ارتباط و دسترسی تمامی اجزا با انواع روش‌های کابل‌کشی که امروزه در محیط یک مرکزداده وجود دارند ارائه می­دهد. به‌منظور کسب بهترین كارايي در سيستم كابل‌كشي عمومي،‌ سرويس‌ها و كاربردهاي مخابراتي متنوعي مورد توجه قرار گرفته‌اند. علاوه بر آن،‌ اين کتاب، طرح چيدمان اتاق کامپیوتر یا فضای مرکز داده را با رعایت توازن بین امنيت، تراکم رک و مدیریت‌پذیری نشان مي‌دهد. 


اميد است با مطالعه اين مستند، طراحي و اجراي مراکز داده در کليه موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌ها طبق استاندارد TIA 942 صورت پذيرد. از آن‌جايي که براي حرفه‌اي شدن بايد قواعد حرفه‌اي بودن را نيز رعايت کرد، لازم است به منظور ارتقاي سطح علمي کشور، در جهت هر چه تخصصي‌تر شدن فعاليت‌ها و ايجاد دستاوردهاي عظيم علمي در داخل کشور، از استانداردهاي جهاني در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزة فناوري اطلاعات پيروي کنيم.