افتتاح چهارصدمین سایت 5G ایرانسل

افتتاح چهارصدمین سایت 5G ایرانسل

/news-bahman-05

ایرانسل روز پنج‌شنبه ۱۳ بهمن ماه از ۴۰۰ امین سایت 5G خود به همراه چندین پروژه دیگر رونمایی کرد. امروز، رسما پایان فاز نخست توسعه5G  ایرانسل بود. ایرانسل می‌گوید اکنون نزدیک به ۴.۷ میلیون مشترک در شبکه آن‌ها می‌توانند به سایت‌های5G  وصل شوند و روزانه نزدیک به ۳۰۰ هزار مشترک از فایوجیاستفاده می‌کنند.