بی حوصله گی

۱۱ راهکار ساده برای فرار از بی‌حوصله‌گی در محل کار

/what-to-do-when-you-really-don-t-want-to-work

یک روز پرانرژی و مشتاقانه در محل کار حاضر می‌شویم و روز دیگر، بی‌انگیزه و بی‌حوصله هستیم. شاید بتوانیم در سال، یک یا دو روز که احساس خستگی می‌کنیم را در خانه بمانیم و مرخصی بگیریم و ترجیح بدهیم بخوابیم یا سراغ تفریح و سرگرمی برای تغییر وضعیت روحی‌مان برویم ولی اگر روزهای زیادی بی‌حوصله هستیم؛ نمی‌توانیم همیشه در مرخصی و فرار از کار باشیم. بهتر است دلایل این احساس بی‌انگیزگی در برخی روزها را بدانیم و به دنبال راهکارهای ساده‌ای برای مقابله با آن باشیم.