ثبت رکورد سرعت 1 84 پتابایتی انتقال اطلاعات با فیبرنوری

ثبت رکورد سرعت ۱.۸۴ پتابایتی انتقال اطلاعات با فیبرنوری

/news-azar-1401-5

تصور کنید سرعت اینترنتی معادل با پهنای باند همه کاربران در جهان داشته باشید یا تصور کنید بتوانید کل اینترنت را در کمتر از چند ثانیه دانلود کنید. این سرعتی است که دانشمندان دانشگاه فنی دانمارک در شهر کپنهاگ به آن دست پیدا کردند.