دریافت کننده اولین گواهی نامه مشاوره پایه 2 سازمان نصر

دریافت اولین گواهی‌نامه مشاوره پایه ۲ سازمان نصر توسط مدیرعامل شرکت تیام‌شبکه

/1st-certification

در مراسم گردهمایی مشاوران سازمان نصر تهران، مهندس بابک رشیدی،  مدیرعامل شرکت تیام‌شبکه اولین مشاور پایه ۲ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای  ایران معرفی شد.