اولین گردهمایی مشاوران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۲۸ بهمن ماه   برگزار شد. کمیسیون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با محوریت  شهر  تهران که بعنوان تنها خانه مشاوران و کارشناسان حوزه فناوری‌‌اطلاعات  در  کشور شناخته می‌شود، برای ایجاد و پیگیری اهدافی مانند ایجاد زمینه  فعالیت  در پروژه‌ها، ارتقا سطح علمی، آموزش مهارت‌های ویژه و مناسب و  تعامل با  ارکان اجرایی دولت در جهت پیشبرد اهداف جامعه مشاوران ایجاد شده و  در حال  فعالیت می‌باشد.