دقیقه ای 22700 لیتر آب

دقیقه‌ای ۲۲۷۰۰ لیتر آب

/news-bahman-02

فرانتیر، اولین ابررایانه اگزامقیاس دنیا که در ماه می ۲۰۲۲ رونمایی شد و اینک سریع‌ترین ابررایانه دنیا است؛