سیستم سرمایشی مدرن و پیشرفته اما پرمصرفی دارد. خنک نگه‌داشتن ابرکامپیوتر فرانتیر نیازمند زیرساختی بزرگ در یک مرکز تقریباً 700 متر مربعی است. این ابرکامپیوتر برای خنک‌ماندن به حدود 22,700 لیتر آب در دقیقه نیاز دارد که باید درون این سیستم جریان پیدا کند و از بیش از 9000 گره بگذرد. 

این ابرکامپیوتر موفق شد مانعی موسوم به مانع مقیاس اگزا را بشکند؛ یعنی بتواند بیش از 1 کوینتیلیون محاسبه را در یک ثانیه انجام دهد. اگر بخواهیم مقیاسی از این رقم داشته باشیم، باید آن را با انجام 60 محاسبه در هر دقیقه در طول 4 سال، توسط تمامی اهالی کره زمین مقایسه کنیم. 

ابرکامپیوتر فرانتیر در آزمایشگاه ملی اوک ریج در تنسی آمریکا در ساختمانی به رنگ قرمز قرار گرفته است. این آزمایشگاه یکی از بزرگ‌ترین مراکز تحقیق و توسعه در ایالات متحده است. محققان قصد دارند از فرانتیر که هزینه ساخت آن از سوی وزارت انرژی آمریکا تأمین شده، برای مقابله با مشکلاتی مثل مدل‌سازی اثر تغییرات اقلیمی، کشف منشأ بیماری‌ها و شناسایی الگو در داده‌های پزشکی استفاده کنند. انجام این کارها با کامپیوترهای عادی تقریباً غیرممکن است یا مدت خیلی زیادی طول می‌کشد.

منبع: bloomberg