دیتا سنتر های متا

بازنگری در طراحی دیتاسنترهای متا

/news-dey-2

از شرکت متا خبر رسیده که برخی از پروژه‌های طراحی مرکزداده این شرکت متوقف شده‌اند تا در معماری طراحی آن‌ها بازنگری‌هایی صورت گیرد و منجر به افزایش قدرت هوش مصنوعی در آن‌ها شود. به نظر می‌رسد این تغییر استراتژی شرکت متا به دلیل استفاده از سیستم‌های سرمایشی مایع خنک باشد.