متا از سال ۲۰۱۱ تا کنون دارد از یک مدل طراحی برای دیتاسنترهای خود استفاده می‌کند ولی اکنون با جدیت دارد روی طراحی جدید کار می‌کند که برای نسل بعدی دیتاسنترها مناسب‌تر و آن‌ها را قدرتمندتر می‌سازد. محوریت هم پردازش سریع‌تر و بهتر دیتاهای هوش مصنوعی است.

این موضوع برای متا این‌قدر اهمیت یافته که فورا ساخت و ساز دیتاسنتر پردیس خود در شهر اودنسه دانمارک را متوقف کرده تا نتایج بازنگری طراحی‌های او مشخص شود. برخی منابع صنعتی نزدیک به متا می‌گویند این شرکت در حال ایجاد یک تغییر استراتژیک در طراحی مراکزداده خود است.

برخی منابع می‌گویند متا در حال تغییر طراحی‌های دیتاسنتر خود به خاطر استفاده از سیستم‌های سرمایشی مایع خنک است. وال استریت ژورنال می‌گوید متا به دنبال ساخت سریع‌تر دیتاسنترها بنا بر درخواست‌های زیاد مشتریان است و برخی رسانه‌های دیگر می‌گویند خروجی پروژه Open Compute در طراحی‌های جدید استفاده خواهد شد.

طراحی پردیس‌های دیتاسنتری متا از این جهت اهمیت دارد که معمولا یک الگو و استاندارد موفق برای سایر دیتاسنترها در سراسر جهان می‌شود.