علی بابا 2030

علی‌بابا هم تا ۲۰۳۰ کربن صفر می‌شود

/dey1400-02

همه شرکت‌های بزرگ دنیای فناوری به تدریج اعلام کردند تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل استفاده از سوخت‌های کربنی یا تولید گاز دی‌اکسیدکربن را کنار خواهند گذاشت و اصطلاحا «کربن صفر» یا «کربن خنثی» می‌شوند.