قطعی در مراکز داده در 10 سال آینده

تغییرات آب و هوایی باعث قطعی بیشتر مراکزداده در ۱۰ سال آینده می‌شود

/dey1400-03

موسسه آپ‌تایم (Uptime) گزارش داده در یک نظرسنجی از بزرگان آی‌تی و دیتاسنتر دنیا، از هر ۵ نفر، ۳ نفر پاسخ دادند پیش‌بینی می‌کنند به دلیل تاثیرات مستقیم آب و هوا روی مراکزداده، شاهد قطعی بیشتر خدمات فناوری اطلاعات در آینده خواهند بود.