نگرانی بزرگ مدیران مراکزداده

قطعی و امنیت سایبری؛ دو نگرانی بزرگ مدیران مراکزداده

/news-aban-1400-2

قطعی و امنیت سایبری، دو دغدغه بزرگ مدیران مراکزداده در سال ۲۰۲۱ است.   نظرسنجی موسسه تحقیقاتی Honeywell از مراکزداده ده‌ها کشور از جمله چین، ایالات متحده، عربستان، آلمان و غیره نشان می‌دهد ۵۴ درصد آن‌ها به دلیل قطعی برق، ۳۸ درصد نقض سایبری و فیزیکی و ۳۴ درصد از کار افتادگی بدون برنامه‌ریزی را عامل دان‌تایم عنوان کردند.