کلاود

۱۰ چیزی که شرکت‌ها باید در مرکزداده داخلی خود نگهداری و به محیط‌های ابری منتقل نکنند!

/keeping-in-their-own-data-centers

با رشد محیط‌ها و پلتفرم‌های ابری، بسیاری از کسب‌وکارها سرویس‌های خود را به سوی مرکزداده ابری کوچ دادند تا از مزایای این فناوری از جمله امنیت، بارکاری، عملکرد و غیره بهره‌مند شوند. اما این تصور اشتباه است که سازمان‌ها همه سرویس‌ها و اطلاعات خود را به ابر منتقل کردند و دیگر مرکزداده داخلی ندارند!