77 ترابایت داده ی مهم را از دست داد

دانشگاهی در ژاپن به‌دلیل خطای سیستم، ۷۷ ترابایت داده‌ی مهم را از دست داد

/dey1400-04

دانشگاه کیوتو در ژاپن ۷۷ ترابایت از داده‌های تحقیقاتی دانشجویان خود را به‌دلیل خطای سیستم بکاپ ابررایانه هیولت پاکارد از دست داد.