85 میلیون کاربر در 5 پیام رسان داخلی

۸۵ میلیون کاربر در ۵ پیام‌رسان‌ داخلی

/news-bahman-03

این روزها آمار و ارقام مختلفی از وضعیت ترافیک داخلی و کاربران پیام‌رسان‌های بومی منتشر می‌شود.