ChatGPT برای انویدیا یعنی سود سرشار

ChatGPT برای انویدیا یعنی سود سرشار

/news-bahman-01

طی هفته‌های اخیر، ابزار هوش مصنوعی ChatGPT جهان را تحت تاثیر قرار داده است. به موازات آن، سهم شرکت انویدیا نیز در سه هفته نخست امسال، ۲۲ درصد افزایش یافته است و این تراشه‌ساز را در میان بهترین شرکت‌ها از نظر عملکرد در شاخص S&P 500 قرار می‌دهد.