فرم دریافت اطلاعات پایه جهت همکاری با شرکت تیام شبکه


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/01/29
محل تولد را بنویسید. محل تولد را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
تعداد فرزند(ان) را بنویسید. تعداد فرزند(ان) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت سلامتی را انتخاب کنید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
خالص حقوق درخواستی (ريال) را بنویسید. خالص حقوق درخواستی (ريال) را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. خالص حقوق درخواستی (ريال) را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
وضعیت مسکن را انتخاب کنید.
شغل پدر را بنویسید. شغل پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
تلفن همراه را بنویسید. تلفن همراه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر محل سکونت را بنویسید. استان و شهر محل سکونت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس محل سکونت را بنویسید. آدرس محل سکونت را کوچک‌تر از 300 حرف بنویسید.

رشته تحصیلی را بنویسید. رشته تحصیلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نوع دانشگاه و شهر محل تحصیل را بنویسید. نوع دانشگاه و شهر محل تحصیل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

سوابق شغلی را بنویسید. سوابق شغلی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
در صورتی که فایل رزومه دارید لطفا رزومه خود را بارگزاری فرمایید. را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...