اندیشکده حکمرانی شریف با همکاری ایسپا (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)  نتایج نظرسنجی‌های خود از حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور درباره اینترنت،  شبکه‌های مجازی و تأثیر سیاست‌های حاکمیتی بر آنها را با عنوان «اینترنت از  نگاه مردم» منتشر کرده است. براساس یافته‌های این پیمایش، میزان استفاده از فیلترشکن در میان کاربران اینترنت در اسفندماه سال گذشته نسبت به شهریور همان سال، حدود ۹ درصد افزایش یافته است. درحالی‌که استفاده از فیلترشکن‌ توسط کاربران در شهریور ۱۴۰۲، ۷۵.۴ درصد عنوان شده است، این عدد در اسفندماه به ۸۳.۶ درصد رسیده است.

آمار منتشر شده در گزارش نشان می‌دهد بیشتر کاربران از سیاست‌های محدودسازی شبکه‌های اجتماعی حمایت نمی‌کنند (۵۸.۴ درصد مخالف در شهریور ۱۴۰۲). باید بر این نکته تأکید داشت که مخالفان سیاست‌های فیلترینگ در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به شهریورماه، ۱۰ درصد افزایش داشته است.

نزدیک به نیمی از شرکت‌کنندگان در این پژوهش، کندی اینترنت در کشور را مهم‌ترین مشکل خود در استفاده از آن دانسته‌اند. هزینه‌های زیاد و سیاست‌های فیلترینگ به ترتیب در رتبه‌های بعدی مشکلات اینترنت در ایران از نگاه کاربران قرار دارد.

درصد کاربرانی که از فقط از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی یا خارجی استفاده می‌کنند در رقابت نزدیکی با یکدیگر قرار دارد. ۲۲ درصد فقط از شبکه‌های خارجی و ۲۰ درصد از شبکه‌های داخلی استفاده می‌کنند. با این‌حال ۵۷ درصد مردم عنوان کرده‌‌اند که هر دو شبکه‌های داخلی و خارجی مورد استفاده‌شان بوده است.

منبع: نشریه پیوست