طبق این گزارش، گوگل در سال 2021 تنها در دیتاسنتر دالاس، اورگن حدود 1.25 میلیارد لیتر آب مصرف کرده است که منجر به بروز دعواهای حقوقی میان گوگل و مقامات محلی شد. گوگل به تنهایی نزدیک به یک چهارم آب این منطقه را استفاده می‌کند و طی سه سال، مصرف آب دیتاسنترهای این شرکت، سه برابر شده است.

طبق ادعای رسمی گوگل، مصرف آب دیتاسنتر این شرکت معادل 29 زمین گلف در ایالات متحده است. باید به این موضوع اشاره کنیم که مقدار 15 میلیارد لیتر، شامل آب دریا نمی‌شود و گوگل برای خنک‌کردن دیتاسنترهای خود از آب دریا هم استفاده می‌کند.

در‌حال‌حاضر بسیاری از مناطقی که در آن‌ها دیتاسنترهای شرکت‌های مختلف قرار گرفته‌اند، با مشکلات مصرف آب توسط آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بنابراین به‌دنبال روش‌هایی برای کنترل میزان مصرف آب توسط این تأسیسات هستند.


منبع: gizmochina