گارتنر برای صنعت شبکه و زیرساخت لبه‌ای، دیتاسنتر و سرویس‌های ابری، سالی سخت و عدم اطمینان‌پذیری اقتصادی، اضطراب و تهدید پیش‌بینی می‌کند.

گارتنر می‌گوید دیتاسنترها، کلاود و زیرساخت‌های ابری تحت تاثیر شدیدترین فشارهای اقتصادی و مسایل ژئوپلوتیکی قرار می‌گیرند و احتمالا تیم‌های عملیاتی و پشتیبانی، روزهای سختی در پیش دارند؛ چون به دلیل کمبود بودجه، اختلالاتی در زنجیرخه تامین تجهیزات و استخدام نیروی ماهر خواهند داشت.

 به اعتقاد گارتنر، سال ۲۰۲۳ سالی برای جاه‌طلبی‌های بزرگ دیتاسنترها نخواهد بود و بیشتر سالی برای تمرکز مجدد، تجدیدنظر در زیرساخت‌ها و تست ابزارهای جدید خواهد بود. البته، همه این بحران‌ها، در دل خود یک فرصت دارند؛ فرصتی برای بهبود کارایی و ایجاد تغییرات مثبت که شاید روند سریع رشد دیتاسنترها در چند سال آینده، این اجازه را ندادند.


منبع: gartner