یک یافته جدید، بر نگرانی کارشناسان افزوده است. این یافته جدید می‌گوید در حدود دو پنجم (۴۱ درصد) از کل اطلاعات ذخیره شده در سرورهای انگلیس، بدون دلیل ذخیره شده و هیچ استفاده‌ای ندارند. این گزارش توسط موسسه NetApp منتشر شده است. همچنین در این تحقیق آمده، ۲۶ درصد کارشناسان فناوری اطلاعات، داده‌های خود را طی یک سال، یک بار و کمتر مورد بررسی و بازبینی قرار می‌دهند. ۷۵ درصد رهبران فناوری اطلاعات نیز اطلاعات در دسترس را به خاطر استرس گم شدن، ذخیره می‌کنند.  فقط یک سوم (۳۳ درصد) از مدیران IT احساس می‌کنند باید داده‌های مازاد را حذف و منابع ذخیره‌سازی را پاک‌سازی کنند و ۴۸ درصد از آن‌ها دوست دارند اطلاعات ذخیره شده را بهتر مدیریت کنند ولی یک خط مشی روشن ندارند. همین‌طور، ۴۲ درصد از بخش‌های IT سازمان‌ها، از حذف داده‌ها جلوگیری می‌کنند.


منبع: dcnnmagazine