صندوق سرمایه‌گذاری MIS تشکیل شده برای این طرح، فعلا ۱۸ میلیارد دلار جذب سرمایه کرده است. وزارت ارتباطات عربستان می‌گوید هدف این طرح، تبدیل عربستان به هاب دیتاسنتر در منطقه است تا از نزدیک با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی ارتباط داشته باشد. این وزارت‌خانه می‌گوید فعالان محلی را قادر می‌سازند تا نقش بزرگ‌تری در چشم‌انداز آینده عربستان سعودی داشته باشند و تا سال ۲۰۳۰ مراکزداده مورد نیاز برای رشد ظرفیت‌های دیجیتالی را افزایش دهند. اولین دیتاسنتر این طرح به نام Saudi Data Center Fund 1 با ظرفیت ۲۴ مگاوات ساخته خواهد شد و در نهایت شش مرکزداده با ظرفیت ۱۳۰۰ مگاوات تا سال ۲۰۳۰ ساخته می‌شود. وزارت ارتباطات عربستان در ماه فوریه نیز قراردادی با شرکت QST برای توسعه یک دیتاسنتر ۳۰۰ مگاواتی بسته است که تا سال ۲۰۲۶ به بهره‌برداری می‌رسد. 

منبع: w.media