اخبار فناوری اطلاعات ایران و جهان
▪ وبینار «تداوم و پایداری مراکزداده» توسط تیام شبکه برگزار شد
▪ اولین گواهینامه رتبه بندی مراکزداده ایران اعطا شد
▪ رگوالا توری احرازهویت دیجیتالی راه اندازی میشود
▪ سیسکو روتر 5G صنعتی برای IoT Edge رونمایی کرد
▪ سرعت اینترنت فیبرنوری به رکورد ۳۱۹ ترابیت بر ثانیه رسید
▪ چینی ها کارآمدترین مرا کزداده را میسازند

مقاله فنی : ۶ ترفند بهینه سازی بهتر مرا کزداده

مقاله مدیریتی : چگونــه بــاNon Time بــه خلاقانه تریــن و مبتکرانه تریــن نســخه خودمــان برســیم؟ وقت هــای بیــکاری و برنامه ریــزی نشــده باعــث افزایــش خلاقیــت و بهــره وری شــما  می شــوند

مقاله فنی : مرکزداده انترپرایز در برابر مرکزداده لبه:
 کدامیک برای کسب وکار شما مناسب است؟

اینفوگرافی : طرح ریزی چرخۀ زندگی مرکز داده

مقاله فنی : 10 نکته مهم برای مهاجرت مرکز داده موفق
بهترین روش ها برای انتقال به یک مرکزداده کلوکیشن جدید

داستان یک واقعیت : داستان علی بابا و غول تجارت الکترونیک
 نگاهی به تاریخچه شرکت علی بابا
نکته ها و گفته ها
سرگرمی

دانلودفصل نامه ویراگستر تابستان 1400