سیستم‌ سرمایشی یکپارچه (Enclosure Cooling System)

سیستم‌های سرمایشی یکپارچه یا  (Enclosure Cooling System) با هدف تامین بار سرمایشی فضای داخلی اتاقک‌های کوچک، تابلوهای برق و رک‌های بسته طراحی و ساخته شده‌اند. 

در این کولرها مجموعۀ کمپرسور، مبدل حرارتی، تجهیزات مکانیکی و کنترلی، همگی در یک محفظه قرار دارند. طراحی محفظه به نحوی است که به سادگی بر روی دیوارۀ رک، یا تابلو برق قابل نصب است. کارکرد این کولر باعث ایجاد جریان هوای سرد در داخل محفظۀ رک/ تابلوی برق و ایجاد جریان هوای گرم در فضای خارج از آن می‌شود.

برخی از مهمترین کاربردهای این سیستم عبارتند از:


رک های خارجی (Outdoor Racks)

رک هایی که در فضای باز یا فضای تهویه نشده نصب می شوند، همواره در معرض شرایط محیطی هستند. این موضوع در فصل های گرم سبب ایجاد گرمای زیاد در داخل رک و ایجاد اختلال در کار تجهیزات IT می شود. با نصب این سیستم بر روی دیواره جانبی رک به سادگی می توان هوای داخل رک را همواره در محدوده دمای مشخصی نگه داشت. 


تابلوهای برق

در تابلوهای برق معمولا از فن های دیواری برای تهویه هوای داخلی آن ها استفاده می شود. اما در برخی از موارد به خصوص در تابلوهای فشرده، بار حرارتی بیشتر از حدی است که صرفاً با تعویض هوا، دما به حد مناسب برسد. از این رو، با استفاده از یک سیستم سرمایشی روی دیوار می توان دمای داخل تابلو را در محدوده مشخصی تنظیم کرد.


مراکز داده سیار

در مراکز داده سیار، معمولا فضای داخلی به اندازه ای نیست که بتوان سیستم سرمایشی را در داخل قرار داد. این موضوع که سیستم یکپارچه در فضای خارجی نصب می شود، این سیستم ها را به یک گزینه مناسب در طراحی مراکز داده سیار تبدیل کرده است.


BTS های مخابراتی در فضای باز

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی