تازه های فناوری: سیسکو اولین دستیار صوتى هوش مصنوعى را براى جلسات معرفى کرد - کوالکام کوچک ترین پردازنده سرور دنیا را ساخت - بیش از نیمى از ابررایانه هاى قدرتمند دنیا در چین هستند

تازه های مرکز داده : مایکروسافت تراشه امنیتى منبع بازى براى مراکزداده ساخت - HPE اولین سیستم یادگیرى ماشینى براى مراکزداده را عرضه کرد - اشنایدر اپلیکیشن موبایلى براى مدیریت راه دور مرکزداده عرضه کرد

مقاله فنی: چالش هاى نصب مراکز داده در لبه شبکه

مقاله مدیریتی: چرا اغلب مصاحبه هاى شغلى به جذب نیروى انسانى کارآمد منجر نمى شود؟

اینفوگرافی: رایانش ابرى در سال 2017

مقاله مدیریتی :چگونه همه اجناس مان را یک شبه بفروشیم؟

نکته ها و گفته ها : نبوغ ایرانى پشت فرمان اوبر

مقاله فنی: آینده رایانش ابرى: 5 پیش بینى هیجان انگیز

ترفندهای مراکز داده :   نقش مرکز داده سیار iBOX در مدیریت بحران 


دانلود فصل نامه تیام شبکه پاییز 96