فریلنسر

نگاهی به مشکلات و چالش‌های فریلنسرها در ایران

/problems-and-challenges-of-freelancers-in-iran

در ایران هم مانند سایر کشورها، فریلنسری در حال اوج‌گیری و رشد سریع است. کسب‌وکارها و شرکت‌های تجاری به خاطر کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در فضای فیزیکی و امکانات، ندادن بیمه و سوابق و استفاده فصلی از نیروهایی که نیاز دارند؛ با روی گشاده از فریلنسرها استقابل می‌کنند و هر سال شاهد گسترش جامعه آزادکارها هستیم. در حالی‌که چشم‌انداز فریلنسری در جهان و ایران بسیار روشن و آینده‌دار است؛ اما مشکلات فریلنسرها در ایران با سایر کشورها و کل جهان تفاوت‌هایی دارند و البته در برخی چالش‌ها مشترک هستند.

چگونه فضای کسب‌وکارها با نسل جدید فریلنسرها متحول می‌شود؟

/freelancer-future-work-change

چندان سخت نیست که بازار کار آینده را متعلق به فریلنسرها یا آزادکارها بدانیم. دورکاری یا انجام دادن کارها از راه دور و بیرون از شرکت به یک چشم‌انداز بزرگ و اصلی مشاغل تبدیل شده است. بسیاری از کسب‌وکارها طرح‌هایی برای آینده دارند تا از فریلنسرها بیشتر کمک بگیرند. هر روز فرصت‌های کاری و رشد جدید برای فریلنسرها فراهم می‌شود و آینده از آن مشاغل مستقل و چابک است.