اخبار:

چیرگی کامپیوتر کوانتومی گوگل بر قویترین ابررایانه جهان
سیسکو در زیرساخت 5G جهان
ضریب نفوذ اینترنت در ایران: بیش از ۹٠ درصد
5G در نزدیکی ایران

اینفوگرافی: مرا کز داده مدرن امروزی نیاز به رویکردهای جدید در امنیت دارند

مقاله فنی: مهمترین تازه های مراکز داده در سال ۲٠۱۹ که روی زیرساخت و عملیات تاثیرگذار هستند

مقاله مدیریتی : ده قانون عادتهای اتمی

اینفوگرافی: معرفی مرکزداده سیار

مقاله فنی: ۴ دلیل عمومی خرابی مرکز داده

نکته ها و گفته ها: چگونه اسپاتیفای با ارزشترین استارتاپ استریم موسیقی جهان شد؟

سرگرمی


دانلود فصل نامه ویراگستر پاییز  98