اخبار:

همکارى سیسکو و والت دیزنى براى ساخت استودیو انیمیشن سازى
تا 15 سال آینده عمده زیرساخت اینترنت آمریکا غرق میىشود
مراکزداده آینده قطعا مبتنى بر انرژ ی هاى تجدیدپذیر هستند

گزارش:تازه نفسها و تازه واردها

نکته ها: شش گام در ساخت مراکز داد ه ى قابل استفاده در آینده

مقاله: 6 گام راه اندازى اتاق سرور براى کسب وکارهاى کوچک

اینفوگرافی : 5 رویکرد مهم محاسبات ابرى در سال 2018

مقاله مدیریتی : آیا هنوز باید بهترین و شایسته ترین افراد را استخدام کنیم؟

نکته ها و گفته ها: رویاهاى بزرگ کافى نیست

مقاله: چگونه بدون هزینه اضافى بهره ورى مراکز داده را افزایش دهیم؟

سرگرمی: کاریکاتور، لطیفه، حکایت و معما


دانلود فصل نامه ویراگستر تابستان 97