اخبار:

ترافیک IP در 5 سال آینده بیشتر از کل تاریخ اینترنت است
ایران جزو کشورهایى است که سرعت اینترنت موبایل از واى فاى بیشتر است
مراکز داده در سال 2019 هوشمندتر میشوند
سیسکو سوییچ هاى 400 گیگابیت عرضه کرد
مراکزداده با انرژی هاى هیدروژنى، هسته اى و فاضلاب راه اندازى میشوند
نیمى از مدیران IT اندك اطلاعاتى درباره مراکزداده ندارند

گزارش: کپى برابر اصل نیست!

مقاله: 10 فناورى استراتژیک جریان ساز در سال 2019

اینفوگرافی : چگونه در عصر دیجیتال از خودمان محافظت کنیم؟

مقاله مدیریتی: کارمند عزیز: دیرخوابى ممنوع؛ چرت نیمروز الزامى!

نکته ها و گفته ها : آنقدر زمین بخورید تا بلند شوید

مقاله: چرا مراکزداده براى خرده فروشى ها اهمیت حیاتى دارند؟

سرگرمی: کاریکاتور، لطیفه، حکایت و معما


دانلود فصل نامه ویراگستر زمستان  97