اخبار فناوری اطلاعات ایران و جهان:
 طرح سیسکو برای اینترنت آینده
کوچ مراکزداده به نروژ
رتبه بندی مراکزداده ایران

اینفوگرافی: پنل های توزیع برق ماژولار هوشمند

مقاله فنی: ۸ ترفند بهینه سازی سیستم سرمایشی مرا کزداده

مقاله مدیریتی:مدیران هزاره سوم اینجا هستند:
چگونه نسل جدید مدیران جوان می توانند کسب وکارها را دگرگون کنند؟

مقاله فنی: ۵ روش کاهش هزینه های عملیاتی مراکزداده

اینفوگرافی: باز معماری مرا کز داده برای دنیای متصل تر

گزارش: نمایشگاهی که دیگر جان ندارد! ضعیف ترین تلکام تاریخ در سکوت خبری برگزار شد

مقاله مدیریتی: پنج درس مدیریتی بزرگی که باید از ویروس کرونا آموخت!

نکته ها، گفته ها: امضای یک نرم افزار پای هر ساختمان

سرگرمی


دانلود فصل نامه ویراگستر زمستان 98