اخبــار فناوری اطلاعات ایران و جهان
بازار مرا کزداده لبه آسیا و اقیانوسیه در آستانه ی انفجار است

هنوز فرانتیر سریع ترین ابررایانه دنیا است 

اینتل: اکنون زمان مناسب سیستم سرمایشی غوطه ور در مایع
خنک است

 مقاله مدیریتی
3 عادتی که هر کسب وکاری را در طول روز سرحال و موثر نگه می دارد

مقاله فنی
4 مدرک پردرآمد IT در سال ۲۰۲۳

مقاله مدیریتی
هرگز این سه کلمه را در ایمیل های خود استفاده نکنید
هنگامی که این کلمات را از ایمیل ها حذف کنید؛ پاسخ های بیشتری
دریافت خواهید کرد


مقاله فنی

هرگز این سه کلمه را در ایمیل های خود استفاده نکنید

هنگامی که این کلمات را از ایمیل ها حذف کنید؛ پاس خهای بیشتری

دریافت خواهید کرد

اینفوگرافی

 چند نکته درباره دیتاسنترها

مقاله فنی
ویژگی‌های نسل بعدی دیتاسنترها چیست؟
چه انتظاراتی از زیرساخت و معماری مرا کزداده آینده داشته باشیم؟


داستان یک موفقیت
داستان اولین اینترنت ماهواره ای
نگاهی به تاریخچه اینترنت استارلینک


نکته‌ها و گفته‌ها

سرگرمی