سال در حوزۀ فناوری به اندازۀ ۱۰۰ سال در دیگر حوزه‌ها است. اثبات این گفته، تغییرات کلی و قابل توجه در نگرش و رویکردهای یک کسب‌وکار طی یک سال در بخش فناوری اطلاعات می‌تواند باشد. هر کسب‌وکاری در طول [2] سال باید به این موضوع بیندیشد که چگونه کسب‌وکار خود را توسعه داده و آن را مقیاس‌پذیر کند و همچنین چگونه فناوری‌ها و رویکردهای جدید را در سطوح مختلف، عملیاتی سازد. پس از آن باید کم‌کم و به تدریج فناوری‌های جدید را به همراه رشد نمایی اطلاعات، وارد سیستم کند و محتوایی پویا برای رانش کسب‌وکار به سوی جلو تدارک ببیند. با این شرایط، تصور میکنید مرکز دادۀ کسب‌وکار شما پس از ۲۰ سال کجا خواهد بود و از چه فناوری‌ها یا تجهیزاتی استفاده خواهد کرد؟لینک دانلود