دسترسی به پیمان‌کار و نیروی متخصص و ماهر در این صنعت، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های توسعه مراکزداده در آسیا و اقیانوسیه است. همان نگرانی که اکنون قاره اروپا با آن دست و پنجه نرم می‌کند و ۴۲ درصد اپراتورهای مرکزداده اروپا معتقد هستند نیروی ماهر کافی برای افزایش ظرفیت‌ها مورد نیاز  بازار وجود ندارد.

رهبر بخش مرکز داده ABB برای منطقه آسیا و اقیانوسیه، خاورمیانه و آفریقا، می‌گوید: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که صنعت مرکز داده در منطقه APAC در حال گسترش و پاسخ‌گویی به تقاضای رو به رشد اطلاعات است، اما به دلیل کمبود افراد با مهارت‌های مناسب، متوقف شده است. موسسه تحقیقاتی ABB پیش‌بینی می‌کند مشکل کمبود مهارتی که برای صنعت مرکزداده در سال‌های اخیر  اتفاق افتاده است؛ به‌زودی و در آینده‌ای نزدیک برای بازار کلاود آسیا و اقیانوسیه رخ دهد و شرکت‌ها با مشکل نیروی ماهر فناوری‌های کلاود روبرو شوند. پاندمی کرونا و تقاضای زیاد برای افزایش ظرفیت‌های مراکزداده در دو سال اخیر، بحران کمبود نیروی متخصص را افزایش داده است.