طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات رشد استفاده از اینترنت در اولین سال همه‌گیری کرونا بیش از ۱۰ درصد بود که بیشترین افزایش در این دهه به حساب می‌آید. کشورهای با درآمد متوسط و پایین نیز رشد ۱۵ درصدی را شاهد بودند. عامل اصلی این افزایش استفاده، نیاز به دسترسی به اینترنت و خدمات در وضعیت قرنطینه بود، مثل ویدئوکنفرانس یا آموزش، خرید آنلاین، دسترسی به خدمات عمومی و همچنین مشاوره آنلاین با پزشک.

اتحادیه بین‌المللی مخابرات در فصل «چشم‌انداز پهن‌باند: امر معمول جدید» از گزارش «تسریع پهن‌باند برای تحقق واقعیت‌های جدید» که نتیجه کار مشترک اتحادیه جهانی مخابرات و یونسکو است، روندهای جدید اتصال دیجیتالی از جمله دسترسی به اینترنت و وضعیت استفاده در دوره بعد از همه‌گیری را بررسی کرده‌ است.

متوسط سرعت دانلود و آپلود در ژانویه ۲۰۱۹، ۱۰۰ مگابیت در هر ثانیه بود که با آغاز قرنطینه‌های سراسری از مارس و مه ۲۰۲۰ افزایش یافت و در نوامبر ۲۰۲۰ به حدود ۱۴۰ مگابیت رسید.

به گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات، یک خانواده چهارنفره نیاز به سرعت دانلود حدوداً ۱۰۰ مگابیت در ثانیه و سرعت آپلود ۳۵ مگابیت در ثانیه دارند تا ویدئوکنفرانس‌های باکیفیت برگزار کنند، در حالی که فقط برای یک نفر سرعت دانلود و آپلود ۲۵ و ۵ مگابیت‌ در ثانیه جواب می‌دهد.

بسیاری از خانوارها در دوره همه‌گیری مشکل سرعت اینترنت داشتند. تقریباً ۶۰ درصد از خانوارهای با درآمد پایین در ایالات متحده آمریکا گزارش دادند که پهن‌باندشان در همه‌گیری، کیفیت لازم برای انجام کارهایشان را نداشته است. به گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات به نقل از FCC، میزان شکایت‌ها از سرعت پهن‌باند در موج اول کرونا ۱۷۶ درصد افزایش یافت.

در نتیجه چنین وضعیتی، مساله پهن‌باند به موضوعی مهم در سیاست‌گذاری بسیاری از کشورها تبدیل شد. مثلاً اتحادیه اروپا هدف ۱۰۰ مگابیت سرعت در هر ثانیه برای همه خانوارهای این منطقه و پوشش سراسری 5G را جزو اهداف خود تا ۲۰۳۰ بیان کرد.

در کنار اشاره به دسترسی ۶۶ درصدی مردم دنیا به پهن‌باند اینترنت، باید به این مساله نیز توجه کرد که این ارقام، سرعت‌های متوسط جهانی هستند و در این میان، بیش از نیمی از خانوارها دسترسی به اینترنت باکیفیت برای ویدئوکنفرانس ندارند. از سوی دیگر تفاوت آشکاری در وضعیت دسترسی گروه‌های پردرآمد و کم‌درآمد مشهود است.

همچنین سرعت پهن‌باند همراه در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط از جمله خاورمیانه، آفریقای شمالی و جنوب صحرای آفریقا، بیشتر از پهن‌باند ثابت است.