گزارش‌های منتشر شده حاکی از اقدام چین برای ساخت بزرگ‌ترین دیتاسنتر زیر آب جهان است است که کارایی آن با شش میلیون کامپیوتر شخصی معمولی قابل مقایسه خواهد بود. اما چرا ساخت دیتاسنتر در زیر آب تا این اندازه اهمیت پیدا کرده است؟ سازنده این دیتاسنتر قصد دارد ظرف پنج سال، صد دستگاه ذخیره سازی در کف دریا نصب کند که تا کنون دو دستگاه آن نصب شده است. شاید جالب باشد که بدانید هر دستگاه آن نزدیک به ۱۳۰۰ تن یا معادل وزن تقریباً ۱۰۰۰ دستگاه خودرو سواری وزن دارد، از همین رو نصب آن در عمق ۳۵ متری ساحل کار آسان یا سریعی نیست. عمر واحدهای ذخیره‌سازی این دیتاسنتر ۲۵ سال برآورد شده است.

این دیتاسنتر زیر آب، نزدیک به ۶۸۰۰۰ متر مربع را اشغال خواهد کرد که تقریباً معادل ۱۰ زمین فوتبال است. با این حال تخمین زده می‌شود ساخت آن در زیر دریا به جای خشکی، موجب صرفه جویی ۱۲۲ میلیون کیلووات ساعت برق و ۱۰۵,۰۰۰ آب شود. مدیر این پروژه می‌گوید دیتاسنتر نهایی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد راندمان انرژی بالاتری نسبت به نمونه‌های نصب شده در خشکی خواهد داشت.