. این سیستم سرمایشی که The Vortex Vacuum Chamber نام دارد؛ گفته می‌شود کارآمدترین سیستم سرمایشی مراکزداده تا کنون است که شامل یک نانوشبکه هوشمند با جریان مستقیم ولتاژ بسیار پایین است.

این خنک‌کننده همزمان که سعی دارد گرمای محیط مرکزداده را مدیریت کند؛ قابلیت ذخیره‌سازی انرژی در باتری را دارد. در این ایده، ضمن استفاده از انرژی تجدیدپذیر، فرآیند تلفات تبدیل الکتریکی به شدت کاهش پیدا می‌کند. این سیستم زیرساخت خنک‌کننده پیچیده، ژنراتورها و سایر تجهیزات کمکی را حذف می‌کند و تاثیر زیادی بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری تمام شده در مراکزداده مدرن دارد.  

شرکت Infinidium می‌گوید دنیا هر روز بیشتر به فضای ابری وابسته می‌شود و مراکزداده در سطوح بی‌سابقه‌ای در حال گسترش هستند ولی با نگرانی‌هایی در حوزه مصرف انرژی و خنک‌سازی روبرو شدند. بسیاری از سازمان‌ها به مراکزداده جدید و بزرگ‌تری نیاز دارند ولی از هزینه‌ کردن برای افزایش پایداری و دسترسی به یک راه‌حل سریع چشم‌پوشی می‌کنند. این شرکت می‌گوید راه‌حل او به طور بالقوه می‌تواند بالاترین خروجی FLOPS/Wat را به دست دهد؛ در حالی‌که کوچک‌ترین ردپای محیطی تا به امروز را بر جای بگذارد.