گسترش اینترنت اشیا و رایانش ابری سبب این افزایش چشم‌گیر بازار مراکزداده جهانی عنوان شده است. تغییر سرورهای فیزیکی سنتی به مراکزداده مبتنی بر کلاود و مجازی‌سازی، از عوامل دیگر رشد بازار این صنعت در سطح جهانی است. در گذشته، سازمان‌ها و شرکت‌های اینترپرایس سعی می‌کردند از اطلاعات خود به صورت محلی نگهداری و پشتیبان‌گیری کنند ولی امروزه تمایل زیادی به کوچ اطلاعات به مراکزداده کلوکیشن و کلاود وجود دارد. مراکزداده مدرن امروزی خارج از محل می‌توانند همزمان اطلاعات چندین سایت را از طریق فناوری‌های رایانش ابری و محاسبات در لبه، کنترل و هدایت کرده و در محل نیز سرویس‌های لازم را فراهم‌سازی کنند. براساس گزارش موسسه تحلیل‌گر بازار AMR، هم در اقتصادهای توسعه‌یافته و هم در اقتصادهای نوپا و نوظهور، شاهد پیشرفت چشم‌گیر مراکزداده بوده و شرکت‌ها برای توسعه مراکزداده جدید خود و ذخیره‌سازی و استقرار داده‌ها، سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام می‌دهند. گفتنی است در این گزارش آمده که پاندمی ویروس کرونا نیز به رشد بازار مراکزداده کمک کرده است.